ODPRAWY CELNE

ODPRAWY CELNE

Odprawy Celne

W ramach transportu poza kraje unii europejskiej oferujemy wsparcie przy prowadzonych formalnościach przed urzędem celnym. Zdobyte doświadczenie z zakresu procedur i procesów celnych w różnych obszarach gwarantuje, że zlecone transporty sprawnie zostaną dostarczone do odbiorców. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu deklaracji celnej i ośrednictwo w kontakcie z różnymi agencjami i magazynami celnymi. Posiadamy długofalowe umowy ze strategicznymi agencjami celnymi dające gwarancję stabilnej polityki cenowej i sprawnej obsługi naszych klientów.