Kontakt

Nasz model biznesowy charakteryzuje się specjalizacją w oparciu o oddziały działające wyłącznie w wąskim sektorze rynku. Poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowość rozwiązań z zakresu spedycji i transportu w ramach wybranej gałęzi transportu i określonych regionach geograficznych. Zapraszamy do kontaktu.