Ochrona Danych i Polityka Prywatności

Stark Log Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Stark Log) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. W związku z powyższym spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Pl. Kaszubski 17 / 103, 81-350 Gdynia
  • przez e-mail: iodo@starklog.pl

Polityka ochrony danych osobowych spółki Stark Log w zakresie międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych związanych z obsługą obrotu towarowego – dokument do pobrania.

Usługi świadczone przez Stark Log Sp. z o.o. Pl. Kaszubski 17 / 103, 81-350 Gdynia (dalej: Stark Log) i podmioty powiązane z Stark Log obejmują przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, w imieniu Klienta/Kontrahenta. W odniesieniu do takich danych osobowych Stark Log będzie pełnić funkcję Podmiotu przetwarzającego, a Klient/Kontrahent będzie pełnić funkcję Administratora. Tego typu przetwarzanie jest przedmiotem wyżej wymienionej i opublikowanej Polityki.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób Stark Log Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi klauzulami informacyjnymi, które dotyczą:

Proces zatrudniania i ochrony danych pracowników

Zawieranie umów

Korzystanie z formularzy kontaktowych

Dodatkowo informujemy, że aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować z naszym inspektorem danych lub skorzystać z poniższych formularzy:

Wniosek o realizacje praw z zakresu danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych osobowych będących w posiadaniu Stark Log Sp. z o.o.