Kraków

Spedytor Międzynarodowy Kraków z rosyjskim

Dynamicznie rozwijająca się, wielooddziałowa polska firma Stark Log Sp. z o.o. w związku z rozwojem struktur i stałym wzrostem firmy poszukuje osoby na stanowisko.

Jeżeli chcesz:
 • pracować w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • w marce cenionej przez Klientów I Przewoźników,
 • pracować w firmie, gdzie istnieje szacunek przełożonego, partnerskie relacje i możliwość rozwoju,
 • otrzymywać atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa+premia) i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatkowo uzyskać bogaty pakiet benefitów pozapłacowych.
Oczekujemy:
 • minimum rocznego doświadczenia na stanowisku Spedytora Międzynarodowego,
 • biegłej znajomości języka polskiego i rosyjskiego (warunek konieczny),
 • bardzo dobrej znajomości prawa transportowego i specyfiki branży wschodniej,
 • umiejętności budowania i utrzymania długotrwałych relacji z Przewoźnikami i Klientami,
 • umiejętności współdziałania w zespole oraz rozwinięte zdolności interpersonalne,,
 • odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.
Zadania:
 • organizacja transportów samochodowych, całopojazdowych i częściowych w kierunkach Wschodnich,
 • pozyskiwanie nowych zleceń transportowych i Klientów,
 • budowanie długotrwałych relacji z Przewoźnikiem,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dbanie o wysoką jakość usług transportowych oferowanych Klientom

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania na adres east@starklog.pl. Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omida S.A. al.Grunwaldzka 472, 80-236 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji. Prosimy o uwzględnienie w dokumencie CV poniższej klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.